ĐẠI CƯƠNG DÙNG THUỐC.

BÀI 1/5. HORMON, HOẠT CHẤT SINH HỌC. XEM VIDEO.

BÀI 2/5. RECEPTOR / THỤ THỂ TIẾP NHẬN ĐẶT HIỆU. XEM VIDEO

BÀI 3/5. PHÂN LOẠI HOẠT CHẤT SINH HỌC. XEM VIDEO

BÀI 4/5. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA HOẠT CHẤT SINH HỌC( CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC). XEM VIDEO

BÀI 5/5. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT SINH HỌC. XEM VIDEO

error: Content is protected !!