RESPONSIBILITY

VOI HAP THU KHI CO2 TRONG GAY ME HOI SUC
MAY GAY ME
Chỉ số cung lượng tim ước đoán
Tưới máu niêm mạc mao mạch khí quản theo áp lực bóng chèn.
Pulse Wave Transit Time

    Mục chưa khả dụng

    Vui lòng điền thông tin bên dưới.