CHỈ SỐ ESTIMATED CONTINUOUS CARDIAC OUTPUT / esCCO.

Estimated continuous cardiac output / esCCO.
Cung lượng tim ước đoán liên tục

Bài viết được thực hiện trên Monitor Lifescope Nihon Kohden BSM-3763 / Nhật Bản.

 • esCCO / Estimated continuous cardiac output: là chỉ số đo cung lượng tim liên tục bằng phương pháp ước lượng. Là công nghệ mới để xác định cung lượng tim từ ECG, SpO2 và huyết áp bằng cách sử dụng thời gian sóng xung mạch từ tim ra ngoại biên( tương tự PWTT – Pulse Wave Transit Time).
 • esCCO đo liên tục cung lượng tim theo thời gian thực.
 • esCCO giúp quản lý truyền dịch thông qua cung lượng tim ước đoán.
 • esCCO được đo ở cả huyết áp động mạch xâm lấn(IBP / Invade Blood Pressure) và huyết áp động mạch không xâm lấn( NIBP / Non-Invade Blood Pressure) để đo cung lượng tim cùng với các thông số khác như: esSVRI, esCCI(hoặc CI), esSV(hoặc SVI).
Chỉ số cung lượng tim ước đoán
Chỉ số cung lượng tim ước đoán.

Nhắc lại:

Cung lượng tim: CO / Cardiac Output.

 • Cung lượng tim(CO) = Tần số tim(HR) × Thể tích của một nhát bóp(SV). [ HR: Heart Rate; SV: Stroke Volume]

+ Trung bình ở người nam trưởng thành khi nghỉ ngơi: 5.25 L/phút

+ Trung bình ở nữ trưởng thành khi nghỉ ngơi: 4.9 L/phút

Các chỉ số khác và giá trình bình thường:

 • esSVRI /  Estimated Systemic Vascular Resistance Index: Chỉ số kháng lực ngoại vi: 1700 – 2400
 • esCCI /  Estimated Continuous Cardiac Index:  Chỉ số tim ước đoán: 3 – 5 L/phút/m²
 • esSVI /  Estimated Stroke Volume Index: Thể tích tống máu: 40 – 60 ml/m²

Ngoài ra, trong theo dõi với huyết áp động mạch xâm lấn thì còn có thêm một thông số khác, rất quan trọng:

Chỉ số đáp ứng dịch
Chỉ số đáp ứng dịch. PPV
 • Chỉ số PPV / Pulse Pressure Variation: Chỉ số biến thiên huyết áp hay chỉ số đáp ứng dịch truyền.
 • Giá trị bình thường: ≥ 12. 
 • < 9: không đáp ứng với dịch truyền vào. ∼ suy tim.

ĐỌC BÀI PPV: http://minhhungnguyen.com/1-ung-dung-khac-cua-huyet-ap-dong-mach-xam-lan/

CÁCH THIẾT LẬP CHỈ SỐ esCCO

1. NHẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Menu/ OTHER/ esCCO —> ON.

Kích hoạt chỉ số esCCO
Kích hoạt chỉ số esCCO

Bước 1: Chọn Tab  PATIENT INFO:

Nhập:

 • Ngày tháng năm sinh
Chỉ số cung lượng tim ước đoán esCCO
Chỉ số cung lượng tim ước đoán esCCO

Bước 2: Tắt Tab năm sinh:

Bấm lại PATIENT INFO để nhập cân năng, chiều cao:

 • Chiều cao, cân nặng:
Chỉ số cung lượng tim ước đoán đón esCCO
Chỉ số cung lượng tim ước đoán đón esCCO/ BSA: Body Surface Erea

Tắt Tab cân nặng, chọn lại tab PATIENT INFO nhập giới tính:

Kết thúc bước này máy sẽ tính được BSA / Body Surface Area(Diện tích da cơ thể).

Chỉ số cung lượng tim ước đoán esCCO
Chỉ số cung lượng tim ước đoán esCCO/ nhập giới tính.
 • Chọn giới tính.

Bước 2:

Nếu đo huyết áp không xâm lấn NIBP, ở Tab CAL SETTING chọn NIBP như hình dưới:

Chọn Tab NIBP
Chọn Tab NIBP khi đo huyết áp không xâm lấn

Nếu theo dõi esCCO bằng huyết áp động mạch xâm lấn, ở Tab CAL SETTING chọn ART như hình dưới:

Khi đo huyết áp động mạch xâm lấn
Khi đo huyết áp động mạch xâm lấn

Bước 3: Bấm vào Tab CAL và đợi màn hình tính thời gian sóng xung.

CAL
Tab CAL

Sau khi tính xong / khoảng 1 – 2 phút:

màn hình yêu cầu nhấp CAL để xác nhận:

Nhấn CAL để kết thúc
Nhấn “CAL” để kết thúc

Nhấn CAL để kết thúc quá trình thiết lập.

COMPLETE

MINHHUNG.NGUYEN

www.minhhungnguyen.com

error: Content is protected !!