Máy Gây mê / Cấu tạo.

Máy Gây mê
Anesthesia Workstation

A. KHÁI QUÁT

Máy gây mê là một thuật ngữ củ dùng để chỉ một thiết bị có cấu tạo đơn giản. Có chức năng cung cấp oxy và khí mê đến người bệnh được gây mê.

Ngày nay, máy gây mê được tích hợp thêm nhiều thiết bị y tế tinh vi nhầm nâng cao tính hiệu quả và an toàn trong việc phân phôi thuốc mê, dưỡng khí.

Máy gây mê cung cấp một tỷ lệ chính xác oxy và khí mê đến người bệnh.

Các máy gây mê được tích hợp thêm nhiều thiết bị như: máy thở, máy hút, hệ thống báo động, máy theo dõi nồng độ khí mê, loại bỏ CO2 tái cung cấp oxy, pin dự trữ khi ngắt điện đột xuất. Và những máy này được gọi là trạm gây mê / anesthesia workstation, tiêu chuẩn ISO.

Trong bài này, người viết xin phép dùng từ máy gây mê thì vậy bạn đọc ngầm hiểu đó là Trạm gây mê hay máy gây mê hiện đại để nói lên sự tôn trọng cái cũ và kế thừa cái mới mà chúng ta dùng ngày nay.

Một lưu ý thêm: ngày nay, có 3 nơi sản xuất máy gây mê: USA, EURO, JAPAN. Cấu tạo và các thuật ngữ có khác đôi chút nhưng tính năng vận hành thì như nhau. Là người sử dụng, khi đối mặt với một máy gây mê bạn mất bao lâu để biết cách vận hành nó? Huấn luyện là vấn đề quan trọng. Là sản phẩm tinh vi nên không thể xem thường!

B. MỘT SỐ CHI TIẾT QUAN TRỌNG( COMING SOON)

1. MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN.

2. LƯU LƯỢNG KẾ.

3. BÌNH THUỐC MÊ BÓC HƠI.

4. BÓNG XẾP.

5. BÌNH VÔI HẤP THỤ KHÍ CO2

6. VAN APL

7. VAN THỞ RA HÍT VÀO

8. KHÓA BÁNH XE DI CHUYỂN

9. CÁC NGĂN CHỨA ĐỒ

10. LỌC KHÍ, LỌC ẨM, LỌC VI KHUẨN

11. DÂY MÁY THỞ(ỐNG NẪNG)

12. CATHETER MOUNTH

13. ANESTHESIA MASK

14. AMBU

15. BẢO QUẢN MÁY VÀ VỆ SINH.

 

 

error: Content is protected !!