Huyết áp động mạch xâm lấn.

A. DỤNG CỤ

B. KỸ THUẬT CHÍCH ĐỘNG MẠCH XÂM LẤN

C. NHỮNG LƯU Ý

error: Content is protected !!