DÃN CƠ TỒN DƯ

  • Là yếu tố nguy cơ giảm oxy máu sau mổ
  • Là yếu tố nguy cơ hít sặc
  • Là yếu tố nguy cơ nhiễm trùng hô hấp.
  • Kéo dài thời gian nằm tại phòng hồi tỉnh vô ích.

T4/T1 = 0,7:

  • Giảm độ nhạy cảm với oxy.
  • Có các triệu chứng dãn cơ tồn dư.
  • Có nuốt sặc.

Dãn cơ tồn là yếu tố nguy cơ độc lập của biến chứng hô hấp sau mổ.

CÓ THỂ PHÒNG TRÁNH TỒN DƯ DÃN CƠ KHÔNG?

  • Nếu theo định nghĩa dãn cơ tồn dư, chỉ có máy theo dõi dãn cơ đo tỉ lệ T4/T1 ở cơ khép ngón cái cho phép chẩn đoán chính xác.
  • Các kiểm tra lâm sàng không đủ để đảm bảo không còn giãn cơ tồn dư, thiết bị theo dõi là yếu tố chính để theo dõi hết thuốc dãn cơ.

HÓA GIẢI DÃN CƠ

Thực hiện khi có ít nhất 2 và tốt nhất là 4 đáp ứng của TOF.

Máy đo độ dãn cơ TOF SCAN:

error: Content is protected !!