NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GÂY MÊ THỞ MÁY.

 

 1. MÁY GÂY MÊ KHÔNG CÓ OXY.

Trung tâm oxy
Trung tâm oxy

Có thể nói, oxy là quan trọng nhất trên máy gây mê. Có hai nguồn oxy đi vào máy gây mê:

1. Khi máy gây mê nhận oxy từ nguồn trung tâm của bệnh viện, oxy từ nguồn này hệ thống có ký hiệu là pipeline. Và trước khi đi vào phòng mổ, thông thường sẽ có một van khóa đặt bên ngoài phòng mổ cần kiểm tra xác nhận rằng van này đã mở.

Hệ thống van khóa đường dẫn khí vào phòng mổ

 

 

 

 

 

 

 2. MÁY GÂY MÊ MẤT NGUỒN ĐIỆN

3. GIẢM ÁP LỰC ĐƯỜNG THỞ

4. GIA TĂNG ÁP LỰC ĐƯỜNG THỞ

5. TĂNG THÁN KHÍ.

6. GIẢM THÁN KHÍ.

 

Bình oxy Cylinder
Bình oxy / Cylinder.

2. Nếu máy gây mê lấy oxy từ bình chứa sẽ kỹ hiệu đầu vào là Cylinder. Người gây mê chắc chắn rằng đồng hồ áp lực trên bình còn chỉ thị oxy ở mức an toàn và biết rõ vị trí bình oxy để thay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi xác định oxy vào máy máy gây mê từ nguồn nào thì bước cuối cùng kiểm tra đó là đồng hồ áp lức trên máy gây mê đã được mở và kim chỉ vạch xanh.

Giảm áp lực đường thở:

Tăng áp lực đường thở:

error: Content is protected !!