MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.

  1. Trang web được duy trì và sở hữu bởi chính tác giả website. Trang web không được tài trợ bởi bất kỳ công ty hoặc bên thứ ba nào. 
  2. Các tên thuốc khác nhau được sử dụng trên trang web chỉ giúp người đọc làm quen với một số tên thuốc là biệt dược, tên thương mại, hoạt chất được sử dụng trên thị trường mà không mang tính chất quảng cáo hoặc yêu cầu kê đơn cho các loại thuốc đó. Việc kê đơn sử dụng được thực hiện bởi khách truy cập theo nhận định của riêng họ. Trang web hoặc tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm về đơn thuốc nào.
  3. Kiến thức y khoa luôn thay đổi và người đọc có trách nhiệm cập nhật.
  4. Để trách bất kỳ sai sót nào, người viết / trang web không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào. Trách nhiệm của bác sĩ thực hành, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của họ về bệnh nhân để chẩn đoán, xác định phương pháp điều trị và áp dụng phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bác sĩ lâm sàng có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp cho từng bệnh nhân.
  5. Trong phạm vi tối đa của pháp luật. Người viết / trang web đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thương tích  / thiệt hại nào đối với người hoặc tài sản phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nội dung tài liệu nào trong trang web. 
error: Content is protected !!