Nhóm máu và cách xác định nhóm máu.

LAM ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO
CÁCH XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO BẰNG LAM CHỨA KHÁNG THỂ

NHỮNG LƯU Ý KHI XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU VÀ LÀM PHẢN ỨNG HÒA HỢP NHÓM MÁU HỆ ABO

A. TRÊN LAM THỬ:

Ghi thông tin trên Lam máu trước khi bắt đầu làm xác định nhóm máu và làm phản ứng hòa hợp.

  • Ghi thông tin người nhận máu( Bệnh nhân) lên Lam máu sẽ xác định nhóm máu của người bệnh để làm chỉ dấu nhận dạng đâu là máu bệnh nhân và đâu là máu từ túi máu( người cho).
  • Và tương tự, bạn cũng cần ghi thông tin của túi máu( Nhóm máu, số của nhóm máu) lên Lam máu sẽ thử lại nhóm máu.
NHÓM MÁU VÀ SỐ CỦA TÚI MÁU
NHÓM MÁU VÀ SỐ CỦA TÚI MÁU

Sau khi hòa trộn:

  • Màu xanh dương chứa kháng thể kháng A( Anti A): Giọt máu chỉ làm tán huyết tại vị trí Anti A sẽ cho kết quả là nhóm máu A.
NHÓM MÁU A. HỆ ABO
NHÓM MÁU A. HỆ ABO
  • Màu vàng chứa kháng thể kháng B(Anti B): Giọt máu chỉ làm tán huyết tại vị trí Anti B sẽ cho kết quả là nhóm máu B.
NHÓM MÁU B. HỆ ABO
NHÓM MÁU B. HỆ ABO
  • Nếu giọt máu làm tán huyết cả hai vị trí Anti A và Anti B sẽ được xác định là nhóm máu AB.
NHÓM MÁU AB. HỆ ABO
NHÓM MÁU AB. HỆ ABO
  • Nếu giọt máu không cho kết kết quả tán huyết ở cả hai vị trí AntiA và AntiB thì xác định đó là nhóm máu O.
NHÓM MÁU O
NHÓM MÁU O. HỆ ABO

Khi bơm máu ra khỏi bơm tiêm để hòa trộn mẫu thử thì cần loại bỏ kim tiêm của bơm tiêm để tránh bơm máu ra khỏi bơm tim qua kim tiêm có đường kính nhỏ sẽ gây vỡ hồng cầu gây tán huyết.

 

KHI CẦN DÙNG THÊM NƯỚC ĐỂ LÀM LOÃNG HỖN DỊCH MÁU / KHÁNG THỂ KHÁNG A, B nhằm tạo thuận lợi cho việc dễ quan sát mẫu thử thì chỉ dùng thêm một giọt dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9%. Không dùng dung dịch nước cất pha tiêm, dung dịch Lactate Ringer, dung dịch Glucose nói chung để hòa vào hỗn dịch.

MINHHUNG. NGUYỄN

www.minhhungnguyen.com

 

error: Content is protected !!