CHỈ SỐ ÁP LỰC XUNG: Pulse Pressure Variability / PPV.

Một trong những khái niệm quan trong trong hồi sức là khả năng đáp ứng về thể tích hay khả năng tăng cung lượng tim để đáp ứng với lượng dịch truyền vào.

Kỹ thuật đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (Central Venous Pressure / CVC) hay đo áp lực động mạch phổi bít (Pulmonary Artery Occlusion Pressure / PAOP) giúp đánh giá áp lực đổ đầy tim phải và với kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật tĩnh. Ngày nay, trên lâm sàng chúng ta sẽ có thêm kỹ thuật động, tức thăm dò chức năng đáp ứng dịch truyền của tim thông qua sóng xung của động mạch xâm lấn để đánh giá khả năng đáp ứng dịch hay không. Bài viết này sẽ đề cập đến một trong những kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi hiện nay đó là sự thay đổi của áp suất xung PPV – Pulse Pressure Variability.

PPV là sự phản ánh các tương tác tim phổi. Khi bệnh nhân thở, cả tự nhiên và thở máy, cung lượng tim thay đổi. Cung lượng tim càng thay đổi theo nhịp thở, bệnh nhân càng có nhiều khả năng đáp ứng với truyền dịch khi cung lượng tim tăng lên. Sử dụng nguyên tắc đơn giản này, trên lâm sàng ta có thể tận dụng lợi thế của đường động mạch để đánh giá khả năng đáp ứng thể tích của bệnh nhân.

Những điều kiện để ứng dụng  PPV:

  1. Có nhịp xoang bình thường.
  2. Được đặt nội khí quản và thở máy hoàn toàn, sử dụng thuốc giãn cơ.
  3. Được thông khí với Vt = 6 – 8mL /kg.
  4. Đảm bảo ngực kín, thông khí áp lực dương.

Cơ chế như hoạt động như sau:

Đường cơ sở biên độ dạng sóng động mạch mặt định là 25 mm/s. Monitor sẽ chuyển về biên độ sóng là 6,25 mm/s. Chỉ số PPV. Pulse Pressure Variability.

Chỉ số PPV. Pulse Pressure Variability.

Cung lương tim cao hơn ở thì thở vào. Phần mềm trên monitor sẽ dựa vào đó để xác định tâm thu và tâm trương cao nhất trong ở nhịp thở vào theo biên độ của sóng động mạch.

Biên độ sóng PPV
Xác định biên độ sóng PPV

Và xác định tâm thu và tâm trương thấp nhất trên cùng một mẫu ở trên.

Sự chênh lệch giữa hai giá trị này là chỉ số áp lực xung cần tính.

Trong hình dưới, biên độ chỉ số tâm thu cao nhất đo được là: 109 mmHg.

Pulse Pressure Variability
Biên độ tâm thu

và chỉ số tâm trương cao nhất đo được: 60 mmHg

Pulse Pressure Variability / PPV
Biên độ tâm trương

Đồng thời xác định biên độ tâm thu nhỏ nhất được: 91 mmHg

Pulse Pressure Variability / PPV
Biên độ tâm thu nhỏ nhất

Tâm trương nhỏ nhất: 54 mmHg

Pulse Pressure Variability / PPV
Biên độ tâm trương nhỏ nhất

 

PPV tính theo công thức:

Tính chỉ số PPV
Pulse Pressure Variability / PPV

Thay số vào công thức:

  • Ppmax = 109 – 60 = 49
  • Ppmin = 91 – 54 = 37
  • Trung bình cộng 2p: [49 + 37] : 2 = 43

 PPV = 27,9 %

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng PPV > 12% có liên quan đến khả năng đáp ứng dịch trong phẫu thuật và ở ICU là như nhau.

Chưa có nghiên cứu cụ thể nào xem xét trường hợp PPV ở cấp cứu.

MINHHUNG. NGUYEN

www.minhhungnguyen.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.acep.org/how-we-serve/sections/critical-care-medicine/news/april-2016/tips-and-tricks-pulse-pressure-variation/

error: Content is protected !!